KONSULENCA – KONSULENCA E BIZNESIT

Konsulenca e biznesit mund të ofrojë mundësi të mëdha kursimi në lekë, parashikueshmëri për dalje flukse monetare dhe gjithnjë e më shumë kursim kohe dhe procedurash të tepërta e të panevojshme. Klientët tanë jo vetëm në Tiranë por në të gjithë Shqipërinë na shohin si konsulentë biznesi me përvojë, dhe të gatshëm për t’i ndihmuar ata në momente të rëndësishme të ndryshimit dhe planifikimit të të ardhmes së biznesit të tyre.

Albanian Consultancy midis të tjerave ofron:

  • Vlerësim i aksioneve (pjesëve) dhe bizneseve
  • Auditim investigativ në Shqipëri
  • Due diligence e nevojshme
  • Rishikim i performances tatimore në Shqipëri
  • Gabimet profesionale
  • Pretendimet për humbjen e përfitimeve në Shqipëri
  • Mosmarrëveshjet tregtare përfshirë ato që lindin nga transaksionet e ndërmarrjes
  • Negociata të ndryshme
  • Riatdhesimi i përfitimeve

Nga përvoja jonë e veçantë me kompanitë e mëdha në Shqipëri si dhe me biznese më të thjeshta familjare kemi mwsuar tw vlerwsojmw drejt dhe saktw çdo situatë. Këtë përvojë të deritanishme e vëmë në dispozicion të të gjithë klientëve tanë.