Albanian Consultancy

Në Albanian Consultancy ne besojmë se një marrëdhënie e qëndrueshme përcaktohet që në fillim. Pavarësisht nëse biznesi juaj sapo ka nisur apo është një biznes ekzistues, ju do të përfitoni shërbime efikase, të shpejta dhe efektive.

Duke përfshirë shërbimet e Albanian Consultancy në kohën e duhur, ju do të gjeni një burim efektiv në gjendje të parashikojë çdo problem përpara se të shfaqet. Me ndihmën tonë, ju mund të përmirësoni projeksionet tatimore, menaxhimin e fluksit të parasë dhe të tejkaloni pengesat regullatore që funksioni bazë i financës nuk mundet ti kryejë.

Ne u shërbejmë aktualisht një numri të madh klientësh, nga biznesi i vogël deri në kompani të strukturuara, si individëve për taksa dhe tatime personale ashtu edhe fondacioneve bamirëse, që  duan ti marrin këto shërbime nga jashtë njësisë.

Këta klientë kuptojnë më së miri avantazhet financiare dhe jo vetëm, të bashkëpunimit me një kompani të specializuar dhe të besueshme ekspertësh kontabël, me qendër në Tiranë.

Njihuni me Ekipin Tonë

Suksesi i kompanisë bazohet te njerzit me të cilët punojmë.  Ne pranojmë kandidatët më të mirë pavarësisht nga gjinia, raca, besimi fetar apo çdo formë tjetër diskriminimi.

GENTIAN BARJAMAJFounder
Diplomuar në universitetin e Tiranës në shkencat ekonomike. Ka kryer studimet master MBA pranë universitetit të Bordosë-Francë. Në vitin 2005 është çertifikuar si kontabël i miratuar dhe që nga vitit 2011 është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, si Auditues Ligjor. Me përvojë punë që fillon në vitin 2000 dhe vijon ende në mënyrë të pandërprerë në auditim, kontabilitet, taksa, këshillime me kompani vendase, të huaja dhe individë.
ALEKSANDER LAMA
Ka kryer studimet e larta në universitetin e Tiranës, dhe në vitin 2005 është çertifikuar si kontabël i miratuar. Ka një përvojë të gjatë që fillon nga viti 1998 dhe vijon ende në kontabilitet, legjislacionin fiskal, programet financiare.Është gjithashtu vlerësues i pasurive të patundshme.
ARLINDA MEKO
Ka kryer studimet e larta në universitetin e Tiranës fakulteti i ekonomisë, dega financë dhe në vitin 2005 është çertifikuar si kontabël i miratuar. Ka një përvojë të gjatë që fillon nga viti 1999 dhe vijon ende në kontabilitet, legjislacionin fiskal, programet financiare.
ERION BERBERI
Ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës për shkenca ekonomike. Në vitin 2013 është certifikuar si ekspert kontabël dhe auditues ligjor. Me përvojë pune që fillon që nga viti 2005 vazhdon në mënyre të pa ndërprerë në kontabilitet, programe financiare, auditim, raportime të ndryshme.
REZART SHEHU
Diplomuar në Universitetin e Vlores në shkencat ekonomike. Ka kryer studimet master MBA pranë ‘Università degli Studi di Milano. Në vitin 2010 ka kryer studimet per formimin e kontrilloreve tatimore prane “École nationale des impôts” ne Noisy-le-Grand (France). Eshte i specializuar ne fushen e tatimeve dhe taksave me nje experience mbi 12 vjet ne institucionet tatimore.
MIGENA VRIONI
Migena Vrioni eshte nje ekspert ligjor me zyre ne Tirane. Qe prej vitit 2005 eshte avokate ne Dhomen Kombetare te Avokatise. Me me shume se 20 vjet experience ne fushen e ekspertizes ligjore te shoqerive tregtare, kodit civil, administrates publike, ndertimit, legjislacionit mjedisor, lejeve, prokurimit publik, shpronesimeve, menaxhimit te kontratave.
MIRELA BEHLULI
Eksperte në Sektorin e Pronave t ë Paluajtshme, Eksperiëncë të gjatë Menaxhimi Industrinë Bankare, Hartuese e Politikave të Vlerësimit Kolateralit për Kreditë Hipotekore, Lektore në Universitete Private dhe Publik, Trainere, Folese Publik, Redaktore e botuese reviste, Menaxhere dhe Drejtuese Ekipi Projekte në Sektorin e Pronave në Shqipëri dhe Kosovë.
IMELDA QIRICI
Ka kryer studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës për shkenca ekonomike, ka përfunduar studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy nga Gushti 2015. Ka fituar përvojë në kontabilitet dhe sisteme financiare.
BLERIM BALLA
Ka kryer studimet e larta pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës për agrobiznes, ka përfunduar studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy nga Tetori 2015.Ka fituar përvojë në sistemin e taksave dhe raportime të ndryshme për ndërmarrjet.
LORENA HATILLARI
Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, dega Kontabilitet.Është pjesë e Albanian Consultancy nga prilli 2016. Ka fituar përvojë si kontabiliste dhe zbatim të sistemeve të raportimit financiar.
ADA BREGU
Ka kryer studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës fakulteti i ekonomisë dega kontabilitet, ka përfunduar studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy nga tetori 2017. Ka fituar përvojë në kontabilitet.
ANA SIMO
Ka kryer studimet e larta pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës për agrobiznes, ka përfunduar studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy nga Qershori 2020. Ka fituar përvojë në kontabilitet dhe sisteme financiare.
ANTONETA VELAJ
Ka kryer studimet e larta në fakultetin e shkencave ekonomike Elbasan ku eshte diplomuar si : Specialist Menaxher Biznesi . Në vitin 2012 jam çertifikuar si: Kontabël i Miratuar Nr.370 Ka një eksperiencë pune për më shumë se 15 vite në departamente të kontabilitetit të disa kompanive të mëdha në Elbasan dhe Vlorë.
BRISAIDA SEJDIRAJ
Ka kryer studimet e larta në Universitetin e Vlorës dega Financë. Ka një eksperiencë disa vjecare si ekonomiste, pranë departamenteve të kontabilitetit në kompani të ndryshme. Ka përvojë në sistemin e taksave dhe programet financiare.
MEGI ÇANO
Ka kryer studimet e larta pranë universitetit Europian të Tiranës për degën e financë-kontabilitetit, ka kryer studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy që nga korriku I 2020. Ka fituar përvojë në kontabilitet dhe sisteme financiare.
ANA SIMO
Ka kryer studimet e larta pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës për agrobiznes, ka përfunduar studimet master dhe aktualisht është pjesë e Albanian Consultancy nga Qershori 2020. Ka fituar përvojë në kontabilitet dhe sisteme financiare.